หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายสิทธิผล ทิพย์คงคา
ตำหแน่ง : ผู้รับใบอณุญาต
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทิพพากรวิทยาการ    จ.ปทุมธานี
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ตำหแน่ง : ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร

กลุ่ม : กิจกรรมแนะแนว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,984,888 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,287,861 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,596,110 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,295,733 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,051,891 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 956,774 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 944,802 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,332 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 806,823 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 801,451 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,624 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,261 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 775,101 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 774,253 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับศูนย์เครือข่าย
โดย : นางธนภร แก้วเพชร
ร.ร.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ    จ.นครราชสีมา
ครูสอนศิลปะตัวอย่างระดับชาติ ปี ๒๕๓๖ ครูรางวัลเกียรติยศระดับชาติ ปี ๒๕๔๖
โดย : นายคนอง อาจโยธา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับศูนย์เครือข่าย
โดย : นางธนภร แก้วเพชร
ร.ร.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ    จ.นครราชสีมา
เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับศูนย์เครือข่าย
โดย : นางธนภร แก้วเพชร
ร.ร.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ    จ.นครราชสีมา
เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับศูนย์เครือข่าย
โดย : นางธนภร แก้วเพชร
ร.ร.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ    จ.นครราชสีมา
รายงานผลการแข่งทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาค
โดย : นางกัลยา สุประการ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง หลักเศรษฐศาสตร์กับการออม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางปิยวดี จันทบูรณ์
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
ครูยอดเยี่ยม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
โดย : นายเอกชัย เพ็งธรรม
ร.ร.บ้านโนนกาหลง    จ.อุบลราชธานี
ผู้ฝึกสอนของกรมพลศึกษาและเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
โดย : นายเอกชัย เพ็งธรรม
ร.ร.บ้านโนนกาหลง    จ.อุบลราชธานี
โล่ประกาศเกียรติคุณ
โดย : นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์
ร.ร.นบพิตำวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ซากุระ
โดย : นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทอง
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
ทิวลิปครูวรรณ
โดย : นางฐิติมา ศิริบุตร
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
รูปภาพ
โดย : นายเสงี่ยม กมลเศษ
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดย : นางลักษณี บรรณกิจ
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
อธิบายรูปภาพ
โดย : นายเจษฎา บัณฑิตรักการค้า
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
เเผนการสอน
โดย : นางสาววราภรณ์ แสงใส
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย : นางสาวรุ่งรวี หลานวงศ์
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
ดอกไม้
โดย : น.ส.วันศรี ชื่นจอหอ
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
โครงการครูสอนดี
โดย : นางวีรยา อุปศักดิ์
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
pengiundada
โดย : นายบุดดา คุณาวัฒน์
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 69/377 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th