หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,971,420 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,282,734 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,592,379 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,289,527 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,048,252 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 953,142 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 941,126 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 810,293 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 803,697 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 799,442 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 797,954 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 790,737 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 769,957 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 768,398 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับศูนย์เครือข่าย
โดย : นางธนภร แก้วเพชร
ร.ร.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ    จ.นครราชสีมา
รายงานผลการแข่งทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาค
โดย : นางกัลยา สุประการ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง หลักเศรษฐศาสตร์กับการออม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางปิยวดี จันทบูรณ์
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
ครูยอดเยี่ยม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
โดย : นายเอกชัย เพ็งธรรม
ร.ร.บ้านโนนกาหลง    จ.อุบลราชธานี
ผู้ฝึกสอนของกรมพลศึกษาและเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
โดย : นายเอกชัย เพ็งธรรม
ร.ร.บ้านโนนกาหลง    จ.อุบลราชธานี
โล่ประกาศเกียรติคุณ
โดย : นายสมคะเณ ภิรมย์รักษ์
ร.ร.นบพิตำวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
ซากุระ
โดย : นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทอง
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
ทิวลิปครูวรรณ
โดย : นางฐิติมา ศิริบุตร
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
รูปภาพ
โดย : นายเสงี่ยม กมลเศษ
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดย : นางลักษณี บรรณกิจ
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
อธิบายรูปภาพ
โดย : นายเจษฎา บัณฑิตรักการค้า
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
เเผนการสอน
โดย : นางสาววราภรณ์ แสงใส
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
แผนการจัดการเรียนรู้
โดย : นางสาวรุ่งรวี หลานวงศ์
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
ดอกไม้
โดย : น.ส.วันศรี ชื่นจอหอ
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
โครงการครูสอนดี
โดย : นางวีรยา อุปศักดิ์
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
pengiundada
โดย : นายบุดดา คุณาวัฒน์
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
นก เพนกวิน
โดย : นางฐิติมา ศิริบุตร
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
รูปภาพ
โดย : นางสาวธิดา นามี
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
รูปเพ็นกวิน
โดย : นางวนิดา ศรีคำหาญ
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
ทิวลิปครูอ้วน
โดย : นางรัชนี น้อมระวี
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 69/376 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th