หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวดวงใจ สิงห์สัน
ตำหแน่ง : ครุธุรการ
กลุ่ม : ครูธุรการ
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นางกุลชญา กันธิยาใจ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : เด็กพิเศษเรียนร่วม
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายสมปอง มณีแก้ว
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายสิทธิผล ทิพย์คงคา
ตำหแน่ง : ผู้รับใบอณุญาต
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทิพพากรวิทยาการ    จ.ปทุมธานี
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,986,837 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,288,295 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,596,475 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,296,239 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,052,186 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 957,062 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 945,246 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,511 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 807,096 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 801,820 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,756 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,458 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 775,547 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 774,908 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เหรียญทองแดง ปี ๒๕๕๕ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง
โดย : เด็กชายณัฐวุฒิ ธิอินทร์โต เด็กชายชาญนรงค์ คำโท เด็กชายพรเทพ พรมเผือก
ร.ร.อัมพรจินตกานนท์    จ.ตราด
พญานาค
โดย : ด.ช.อัษฎาวัธ สรวัฒน์ ป.6
ร.ร.วัดพิบูลสัณหธรรม    จ.ชลบุรี
เหรียญเงิน วิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 ม. 3
โดย : เด็กหญิงปาจารีย์ อัจฉฤกษ์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญเงิน วิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2 ป. 6
โดย : เด็กหญิงสมิดา รุ่งเเสง
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญเงิน วิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2 ป.6
โดย : เด็กชายกษิตินาถ บุญพงค์ษา
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.3
โดย : เด็กชายพีระพงษ์ บุญสูง
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาสังคมศึกษา ชั้นม.4
โดย : นางสาวเเววมณี เเสงพุฒ
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาสังคมศึกษา ชั้นม.1
โดย : เด็กหญิงจรัญญา ผ่องเเผ้ว
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาสังคมศึกษา ชั้นป.5
โดย : เด็กหญิงพัชริดา จันทร์ฉาย
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญเงิน วิชาสังคมศึกษา ชั้นป.3
โดย : เด็กหญิงมุกดา พีระวงค์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญเงิน วิชาสังคมศึกษา ชั้นป.2
โดย : เด็กหญิงรัชฎาพร ส่งเสริม
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญเงิน วิชาสังคมศึกษา ชั้นป.1
โดย : เด็กชายกฤษฎา ชวนรมย์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.5
โดย : เด็กหญิงสิริยากร กุลวงค์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.4
โดย : เด็กหญิงชนาพร ลาวรรณา
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.3
โดย : เด็กหญิงตุ๊กตา พีระวงค์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.2
โดย : เด็กหญิงอิสริญา บุญไพโรจน์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.4
โดย : เด็กหญิงสุรดา ดาประสงค์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.3
โดย : เด็กหญิงจิราวดี บุญยอ
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
โดย : เด็กชายสิรภัทร คุณสุทะธิ์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
โดย : เด็กชายธีรศักดิ์ ดาวศุกร์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 86/253 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th