หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
นายโกวิท ธนะกุล
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองเพรางาย    จ.นนทบุรี
นางสาววิไล บัวผิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านย่านดินแดง    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,954,028 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,275,876 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,587,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,281,179 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,044,576 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 949,053 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 935,585 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 808,052 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 800,414 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 797,961 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 793,386 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 787,798 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 763,769 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 761,958 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง ปี ๒๕๕๕ โครงงานกางงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : เด็กหญิงศรัณญา เสือเจริญ เด็กหญิงวาสนา เอี่ยมละออ เด็กหญิงวนิดา ไชยะวงษ์
ร.ร.อัมพรจินตกานนท์    จ.ตราด
เหรียญทองแดง ปี ๒๕๕๕ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง
โดย : เด็กชายณัฐวุฒิ ธิอินทร์โต เด็กชายชาญนรงค์ คำโท เด็กชายพรเทพ พรมเผือก
ร.ร.อัมพรจินตกานนท์    จ.ตราด
พญานาค
โดย : ด.ช.อัษฎาวัธ สรวัฒน์ ป.6
ร.ร.วัดพิบูลสัณหธรรม    จ.ชลบุรี
เหรียญเงิน วิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 ม. 3
โดย : เด็กหญิงปาจารีย์ อัจฉฤกษ์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญเงิน วิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2 ป. 6
โดย : เด็กหญิงสมิดา รุ่งเเสง
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญเงิน วิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2 ป.6
โดย : เด็กชายกษิตินาถ บุญพงค์ษา
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.3
โดย : เด็กชายพีระพงษ์ บุญสูง
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาสังคมศึกษา ชั้นม.4
โดย : นางสาวเเววมณี เเสงพุฒ
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาสังคมศึกษา ชั้นม.1
โดย : เด็กหญิงจรัญญา ผ่องเเผ้ว
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาสังคมศึกษา ชั้นป.5
โดย : เด็กหญิงพัชริดา จันทร์ฉาย
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญเงิน วิชาสังคมศึกษา ชั้นป.3
โดย : เด็กหญิงมุกดา พีระวงค์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญเงิน วิชาสังคมศึกษา ชั้นป.2
โดย : เด็กหญิงรัชฎาพร ส่งเสริม
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญเงิน วิชาสังคมศึกษา ชั้นป.1
โดย : เด็กชายกฤษฎา ชวนรมย์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.5
โดย : เด็กหญิงสิริยากร กุลวงค์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.4
โดย : เด็กหญิงชนาพร ลาวรรณา
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.3
โดย : เด็กหญิงตุ๊กตา พีระวงค์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองเเดง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.2
โดย : เด็กหญิงอิสริญา บุญไพโรจน์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.4
โดย : เด็กหญิงสุรดา ดาประสงค์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.3
โดย : เด็กหญิงจิราวดี บุญยอ
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
โดย : เด็กชายสิรภัทร คุณสุทะธิ์
ร.ร.อุบลวิทยากร    จ.อุบลราชธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 86/254 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th