หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
นายโกวิท ธนะกุล
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
นางสาวเพลินพิศ ผิวอ่อนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหนองเพรางาย    จ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,959,509 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,277,983 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,589,292 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,283,547 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,045,614 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 950,191 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 937,144 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 808,717 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 801,347 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,437 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 794,767 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 788,667 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 765,636 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 763,715 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกคอม
โรงเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ | 24 มี.ค. 57
ตัวอย่างหลักสูตร
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 24 มี.ค. 57
การปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 24 มี.ค. 57
สรุปคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 24 มี.ค. 57
ประชาสัมพันธ์ถึงนัักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ให้มารับวุฒิการศึกษาในวันที่ 4 เมษายน 2557 เนื่องจากต้องรอ
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม | 24 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนตะแพนพิทยา | 24 มี.ค. 57
ขอเชิญร่วมงาน 24 ปี ร้อยรัก ร้อยใจ สายใย เขียว - ชมพู ครั้งที่ 3
โรงเรียนตะคร้อพิทยา | 24 มี.ค. 57
พิธีมอบวุฒิบัตร ปัจฉิมนิเทศ/บัณฑิตน้อย
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 24 มี.ค. 57
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร D.A.R.E
โรงเรียนบ้านคูบ | 24 มี.ค. 57
แบบประเมินตนเอง(SAR)
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 24 มี.ค. 57
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 24 มี.ค. 57
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงานปีประกอบการเลื่อนขั้นเงินเด
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย | 24 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง เชิญคลิกดูรายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลตราด | 24 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบข้นแม่โจ้ที่ 4/2557 เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้
โรงเรียนบ้านแม่โจ้ | 24 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่โจ้ ที่ 3/2557
โรงเรียนบ้านแม่โจ้ | 24 มี.ค. 57
สรุปรายรับรายจ่ายการแข่งขันกีฬากลุ่มทักษิณสัมพันธ์ ครั้งที่18
โรงเรียนกงหราพิชากร | 24 มี.ค. 57
คะแนน o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวังวิเศษ | 24 มี.ค. 57
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 24 มี.ค. 57
ID PLAN แผนพัฒนาตนเองปี 2556
โรงเรียนวังวิเศษ | 24 มี.ค. 57
บัณฑิตน้อยปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านไหล่หิน | 23 มี.ค. 57
ทบ.๑ จัดงาน
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 23 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านทรายขาว | 23 มี.ค. 57
ผลงานการอบรม google Ap
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 23 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านทรายขาว | 23 มี.ค. 57
จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 23 มี.ค. 57
แต่งตั้งคณะครูเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู คร้ั้งที่1 ปี 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 23 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านน้ำตวงมีความประสงค์ สอบราคาจ้างโครงการสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๗
โรงเรียนบ้านน้ำตวง | 23 มี.ค. 57
เชิญชมมวย
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง | 23 มี.ค. 57
http://youtu.be/sC5EwjKUcpA
โรงเรียนชมรมย์ศิษญ์เก่าโรงเรียนบางระกำ | 23 มี.ค. 57
เผยแพร่แบบฝึกทักษะเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยนายสุวิชิต สมยิ่ง
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 22 มี.ค. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนพลับพลาไชย | 22 มี.ค. 57
ไขปริศนาเลขบัตรประชาชนไทยทั้ง 13 หลัก อยากรู้มั้ย ว่าแต่ละตำแหน่งหมายถึงอะไร ค้นหาคำตอบได้ที่นี่
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 22 มี.ค. 57
ปัจฉิมิเทศ นักเรียน ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 22 มี.ค. 57
งาน"วันวิชาการสืบสานภูมิปัญญา ปัจฉิมอำลา วันแห่งเกียรติยศ"ปีการศึกษา 2556. วันที่ 26 มี.ค.25
โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ | 22 มี.ค. 57
นักเรียนชั้น ป.1 - 6 รับใบประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 22 มี.ค. 57
นักเรียน ม.3 ,ม.6 รับ แบบ ปพ.1
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 22 มี.ค. 57
ผลการสอบ Onet ม.3 ปี 2556 แยกตามมาตรฐาน
โรงเรียนบ้านดอนบม | 22 มี.ค. 57
ผลการสอบ Onet ป.6 ปี 2556 แยกตามมาตรฐาน
โรงเรียนบ้านดอนบม | 22 มี.ค. 57
ผลการสอบ Onet ม.3 ปี 2556 รายบุคคล
โรงเรียนบ้านดอนบม | 22 มี.ค. 57
ผลการสอบ Onet ป.6 ปี 2556 รายบุคคล
โรงเรียนบ้านดอนบม | 22 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (รุ่นที่ 21 พลังใจ)มอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรบัญฑิตน้อย 20 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 22 มี.ค. 57
การให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปรายมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี55
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 22 มี.ค. 57
แนวทางการประเมินคุณภาพฯ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 22 มี.ค. 57
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำหรับคณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 22 มี.ค. 57
รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 22 มี.ค. 57
วันที่ 29 มีนาคม 2557 นักเรียนใหม่(ม.1,4)ทดสอบความรู้
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 22 มี.ค. 57
วันก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 22 มี.ค. 57
ศึกษาดูงาน 1 ไร่ 1 แสน
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 22 มี.ค. 57
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 22 มี.ค. 57
การจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย วันที่ 25 มีนาคม 2557
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 22 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 14/571 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th