หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ตำหแน่ง : ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร

กลุ่ม : กิจกรรมแนะแนว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,983,255 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,287,060 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,595,435 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,294,637 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,051,547 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 956,480 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 944,244 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,091 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 806,276 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 800,819 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,438 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 792,671 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 774,120 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 773,616 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ปฏิทินการปฎิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 26 มี.ค. 57
ตารางสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 26 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ที่มีสิทธิเข้าสอบ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 26 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างครูต่างชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 25 มี.ค. 57
การจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 1(1เม.ย.57)
โรงเรียนสามัคคีวิทยา | 25 มี.ค. 57
คุรุสภายันไม่แก้เกณฑ์ออกตั๋วครู ก้าวหน้าเป็นระบบแล้ว จะกลับไปเป็น20ปีหรือ
โรงเรียนสามัคคีวิทยา | 25 มี.ค. 57
ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2/2556
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 มี.ค. 57
ระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2/2556
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 มี.ค. 57
ระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2/2556
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 มี.ค. 57
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2/2556
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 มี.ค. 57
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2/2556
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 มี.ค. 57
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2/2556
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 มี.ค. 57
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2/2556
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 มี.ค. 57
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2/2556
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 มี.ค. 57
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2/2556
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 มี.ค. 57
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2/2556
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 มี.ค. 57
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2/2556
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 มี.ค. 57
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2/2556
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 25 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนบ้านไชยราช | 25 มี.ค. 57
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าห้องเรียนวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 25 มี.ค. 57
ฟังผลการเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 25 มี.ค. 57
เต็ม 100 O-NET'56
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 25 มี.ค. 57
แนวปฏิบัติการรับย้ายนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพด้านความสามารถพิเศษ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนคลองใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และวันบัณฑิตน้อย
โรงเรียนคลองใหม่ | 25 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนคลองใหม่ | 25 มี.ค. 57
รับสมัครเรียน
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา | 25 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างครูต่างชาติ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
การมอบทุนนักเรียน
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา | 25 มี.ค. 57
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2557 วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 25 มี.ค. 57
รับชุดเรียนฟรีระดับประถมศึกษา วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 25 มี.ค. 57
รับชุดเรียนฟรีระดับอนุบาลวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 25 มี.ค. 57
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 25 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนดงตาลวิทยา | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.1และม.4
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.4 ศิลป์-ภาษา
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.4 ศิลป์-คำนวณ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.4 วิทย์-คณิต
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
สังสรรค์ศิษย์เก่า
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม | 25 มี.ค. 57
คะแนนสอบ O-NET กลุ่มโรงเรียนปัว 4 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 25 มี.ค. 57
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนวัดเทพราช | 25 มี.ค. 57
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ฐาน (O-NET) รายบุคคล
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 25 มี.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 25 มี.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 25 มี.ค. 57
จตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 5
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) | 25 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 14/571 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th