หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายธนวัฒน พุดจาด
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
นางชุติกานต์ ศรลัมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บึงบอระเพ็ดวิทยา    จ.นครสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย อุดรบุญนิธิ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
นายบรรเจิด นิยมกิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
นางสุธาทิพย์ จิโนรส
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
นายอุดม กุลวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,342,665 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,309,630 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,370,304 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,153,105 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,107,884 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,085,775 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,035,130 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 928,298 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 921,248 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 887,691 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 872,481 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 856,744 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 822,783 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คณะคุณหมอโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ มาให้บริการฉีดวัคซีน
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 08 ก.ค. 57
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์จากโครงการบ้านความรู้ ( House of Knowledge )
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 08 ก.ค. 57
ศิษย์เก่าผู้โชคดีเลี้ยงอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 08 ก.ค. 57
อบรมโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 08 ก.ค. 57
เชิญร่วมงานวันก่อตั้งโรงเรียนวัดสำเภาทอง
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 08 ก.ค. 57
ขอเชิญผู้ปกครอง โรงเรียนวัดคลองชันร่วมแห่เทียนเข้าพรรษาในวันพฤหัสที่ 10 กรกฎาคม 57
โรงเรียนวัดคลองชัน | 08 ก.ค. 57
โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 08 ก.ค. 57
อบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนบ้านวังลำ | 08 ก.ค. 57
อบรมเชิงปฏิบัติการ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน
โรงเรียนบ้านวังลำ | 08 ก.ค. 57
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา (โรงเรียนสายเพชรศึกษา และ โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์)
โรงเรียนสายเพชรศึกษา | 08 ก.ค. 57

โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 08 ก.ค. 57
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 08 ก.ค. 57
9 ก.ค. 2557 แห่เทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ | 08 ก.ค. 57
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ | 08 ก.ค. 57
เชิญชวนร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2557
โรงเรียนบ้านพุตะแบก | 08 ก.ค. 57
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 08 ก.ค. 57
ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ไปถวายวัดเมธาวนาราม
โรงเรียนบ้านเมรัย | 08 ก.ค. 57
สารงาเงิน เดือนมิถุนายน 2557
โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 08 ก.ค. 57
ยินดีต้อนรับคุณครูวัชระ มังธานี คุณครูคนใหม่ของโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 08 ก.ค. 57
เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 8 - 10 ก.ค. 2557
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง | 08 ก.ค. 57
วันเข้าพรรษา
โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ | 08 ก.ค. 57
4 กรกฏาคม 2557 ผู้อำนวยการและคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ทำบุญถวายภัตตา
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 08 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านคูบรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 กรกฏาคม 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 08 ก.ค. 57
ชั้นม.2 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 08 ก.ค. 57
ยินดีต้อนรับคุณครูธัญลักษณ์ ชินวงค์ คุณครูคนใหม่ของโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 08 ก.ค. 57
สอบวัดผลความก้าวหน้า 23-25 ก.ค. 2557
โรงเรียนเปรมฤทัย | 08 ก.ค. 57
เดชพนม ลูกเขานาใน ขึ้นชกศึกอัศวินดำ
โรงเรียนบ้านเขานาใน | 08 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาการตล่าด
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 08 ก.ค. 57
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐น. ขอเชิญครู/นักเรียน/เจ้าหน้าที่ ทุกรูป/คน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา | 08 ก.ค. 57
ตัวอย่างรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนคลองใหม่ | 08 ก.ค. 57
ปิดกล่องชอล์กครูชุมชนบ้านคำชะอี/แก้งช้างเนียม
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 08 ก.ค. 57
ปฎิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคลองใหม่ | 08 ก.ค. 57
เชิญชวนครูและนักเรียนร่วมกันแห่เทียนพรรษาในวันพฤหัสที่ 10 ก.ค.57
โรงเรียนบ้านหนองสะแก | 08 ก.ค. 57
ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผอ.กับครูในโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 08 ก.ค. 57
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญช่วงเปิดเทอม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 08 ก.ค. 57
เชิญร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม | 08 ก.ค. 57
วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเชิญครูทุกท่านประชุมที่ห้องศูนย์อาเชียนศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 08 ก.ค. 57
คำสั่ง เยี่ยมบ้าน 57
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 08 ก.ค. 57
กิจกรรมละศีลอด โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 08 ก.ค. 57
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนเรียนฟรี ณ ประเทศสิงคโปร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 08 ก.ค. 57
อันตราย! ใช้ 'ทิชชู' ซับน้ำมันของทอด เสี่ยงสารก่อมะเร็ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ก.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557
โรงเรียนบ้านลุงปุง | 07 ก.ค. 57
มาแล้วรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน (คอมพิวเตอร์) กลุ่มโรงเรียนดอนตูม 2557 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 07 ก.ค. 57
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดเชิงเลน
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 07 ก.ค. 57
แผนผังขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เวียงลอเกมส์
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
กำหนดการแข่งขัน พาทีสร้างสรรค์ (วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557)
โรงเรียนราชวินิต มัธยม | 07 ก.ค. 57
การนิเทศติดตามและการประเมินผลการศึกษา
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 07 ก.ค. 57
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 07 ก.ค. 57
29 กรกฎาคม 2557 วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
21 กรกฎาคม 2557 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 14/601 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th