หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวศิริกาญจนา เหมือนชาติ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านลุงปุง    จ.สุรินทร์
นายพริษฐ์ ม่วงมิตร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ร่มโพธิ์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นายชยันต์ ขันงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ร่มโพธิ์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางวิไพฑรย์ ไสยโชติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.นามลวิทยาคาร    จ.กาฬสินธุ์
นายอภิรักษ์ กล้าวิจารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นามลวิทยาคาร    จ.กาฬสินธุ์
นางวิไพฑูรย์ ไสยโชติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นามลวิทยาคาร    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,346,514 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,311,780 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,400,174 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,207,134 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,203,466 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,135,626 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,067,532 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 993,769 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 937,193 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 936,890 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 914,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 879,683 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 865,705 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 29 ก.ค. 57
โครงการยกย่องสถานศึกษาดีเด่นด้านวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ก.ค. 57
การคัดเลือกรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำคลังข้อสอบ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ก.ค. 57
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Amazitng Khlonglan ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึก
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 29 ก.ค. 57
กิจกรรม "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย"
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 29 ก.ค. 57
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่อาเซียน
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 29 ก.ค. 57
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สร้างความปรองดองคืนความสุขสู่ประชาชน
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 29 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านชัยมงคล | 29 ก.ค. 57
6 สิงหาคม 2557 ประเมินติดตามและประเมินผล แผน SBMLD
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 29 ก.ค. 57
1 สิงหาคม 2557 ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 29 ก.ค. 57
โรงเรียนกุดครองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบศีรีขัน เขต 2 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 29 ก.ค. 57
โรงเรียนกุดครองวิทยาคารได้มีการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 29 ก.ค. 57
1 สิงหาคม 2557 กีฬากลุ่มเทศบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 29 ก.ค. 57
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย
โรงเรียนวังวิเศษ | 29 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านวังดิสอ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านวังดินสอ
โรงเรียนบ้านวังดินสอ | 29 ก.ค. 57
29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 29 ก.ค. 57
ชั้นม.1 และ ม.2 งาน science show ภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 29 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
โรงเรียนดงบังวิทยา | 29 ก.ค. 57
โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ | 28 ก.ค. 57
ประกาศ โรงเรียนบ้านนานวล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนานวล | 28 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 28 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์(งบบริจาค)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 28 ก.ค. 57
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของเราชาวปัญญารัตน์
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล | 28 ก.ค. 57
สวนเมี่ยงวิทยา ปลื้ม! รับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีการยกระดับคุณภาพ O-NET ดีเด่น
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 28 ก.ค. 57
28 ก.ค.2557 ผอ.ประภาส นวลจันทร์ ร่วมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ณ โรงเรียนวัดโคกเลียบ
โรงเรียนวัดควนเมา | 28 ก.ค. 57
กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 28 ก.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านคำพอก 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนบ้านคำพอก1 | 28 ก.ค. 57
โครงการรักษ์ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย | 28 ก.ค. 57
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
วันภาษาไทยแห่งชาติ 57
โรงเรียนบ้านแก่งโตน | 28 ก.ค. 57
จากเงี่ยงปลาถึงแมงมุม แบคทีเรียกินเนื้อคน
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 28 ก.ค. 57
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูบรรณารักษ์
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 28 ก.ค. 57
ถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 28 ก.ค. 57
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร | 28 ก.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านพร้าว | 28 ก.ค. 57
ขอให้ตรวจสอบนักเรียนที่จบปี ๒๕๓๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
กิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 28 ก.ค. 57
กำหนดการจัดกิจกรรม "อนุรักษ์ภาษาไทย ร่วมใจสืบสานวรรณคดี" ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านพร้าว | 28 ก.ค. 57
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
สำรวจครูสอนศิลปะ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
แบบประเมินตนเอง สพป.อ่อนหวาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
การจัดทำป้ายรณรงค์ค่านิยม ๑๒ ประการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
ประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
การสรรหา และเลือก กตปน.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
การประกวดแข่งขันความพร้อมสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
การประกวดนวัตกรรมความพร้อมสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
วันภาษาไทย
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 28 ก.ค. 57
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 14/605 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th